Home
Bestuur
Prijslijst
Cursusaanbod
Inschrijfform
Hulpactiviteiten
Links
 
 

E.H.B.O. De Meern
Cursus Locatie:
Fysiotherapie Meerndijk
Meerndijk 35 (Ingang 2e deur, trap op)
3454 HN De Meern

 
   

Hulp activiteiten

U kunt ons inhuren voor het verzorgen van eerste hulp tijdens diverse evenementen zoals: sportevenementen, avondvierdaagse, muziekevenementen en schoolreizen. Wij vragen een vergoeding voor onze hulpverlening, dit wordt vooraf met u besproken. Het gehele bedrag komt ten goede van de vereniging. Voor meer informatie zijn wij telefonisch te bereiken onder nummer 030 6662901.

Als u een aanvraag wilt indienen, willen wij graag het volgende van u weten:
• Bijtijds contact met ons opnemen zodra datum en tijdstip van het evenement bekend is.
• Datum en tijdstip en locatie van het evenement
• Soort evenement (sport, kinderen/volwassenen, attrracties, etc.)
• Aantal deelnemers en het aantal te verwachten bezoekers of toeschouwers (i.v.m. aantal hulpverleners)
• Of er een EHBO ruimte of passende locatie aanwezig is waar slachtoffers rustig kunnen worden
  opgevangen
• Volledige N.A.W. gegevens alsmede emailadres van een contactpersoon en of deze persoon
  aanwezig is tijdens het evenement
• Betaling voor aanvang evenement op bankrekeningnummer NL29 INGB 0000044312, t.n.v. EHBO De Meern,
  Mauritslaan 28, De Meern.


Ook verzoeken wij u onze hulpverleners tijdens hun werkzaamheden te voorzien van koffie/thee of frisdrank en bij langere diensten een maaltijd aan te bieden.

“Op gevaar letten” (voor uzelf en de omstanders). Dit is één van de 5 punten van de EHBO. Mochten er tijdens een evenement niet voldoende maatregelen getroffen zijn door de organisatie om gevaar uit te sluiten, dan zullen wij dit kenbaar maken. Als de afspraken niet worden nagekomen, of de veiligheid is niet of onvoldoende gegarandeerd, dan kunnen wij afzien van medewerking. Hiervoor vragen wij uw begrip. Voorkomen is immers beter dan genezen.